مصاحبه پروژه مطب پزشکی

محل پروژه: کلاهدوز
کارفرما: جناب دکتر یونچی