پروژه 12 واحدی مسکونی ( حمام مستر )

محل پروژه: ولنجک کارفرما : جناب آقای مهندس امیری