پروژه پارتیشن اداری برج سپهر ساعی

محل پروژه: یوسف آباد
کارفرما: سرکار خانم مهندس قیاسی