پروژه پارتیشن اداری هوما

محل پروژه: ولنجک
کارفرما: مجموعه کناف ایران، جناب مهندس سلیمانی