پروژه پارتیشن اداری ستاره شمال

محل پروژه: لاله زار
کارفرما: جناب آقای مقدم