پروژه پارتیشن اداری ASA

محل پروژه: سعادت آباد
کارفرما: جناب مهندس نادرزاده