پروژه پارتیشن اداری صبا الکتریک

محل پروژه: جردن
کارفرما: جناب آقای فلاحیان