پروژه پارتیشن اداری

محل پروژه: ولنجک
کارفرما: جناب آقای ضیافت