فهرست مطالب

طلوع نسل جدیدی از استاندارد در صنعت شیشه، تغییرات دیجیتالی که سال هاست در صنعت شیشه اتفاق افتاده، اکنون روند رو به پیشرفتی به خود گرفته است، به گونه ای که افراد بیشتر حالت نظارتی پیدا کرده اند تا این که بخواهند کار را خودشان و به صورت دستی انجام بدهند. کمبود نیروهای متخصص، افزایش تقاضا برای ماشین آلات و تجهیزات و هم چنین افزایش نیازها به نظارت هوشمندانه تری نیاز دارد. تولیدکنندگان می توانند در این زمینه به دنبال رویکردهای جدیدتری باشند و ارزش هایی بیشتری را به صنعت شیشه وارد کنند.

از این رو نیاز است که تمرکز بیشتری بر روی داده ها و ماشین های هوشمند و ماشین هایی که انسان ها از آن استفاده می کنند، قرار داده شود و استانداردهای مستقلی برای این ارتباط در نظر گرفته شود.

استانداردی با سرعت بالا

استانداردهایی با عنوان استاندارد OPC UA در کشور آمریکا در حال اجراست و در اروپا نیز شاهد رشد و توسعه استانداردهایی هستیم. آمارها نشان می دهند که حدود 10 تا 12 درصد کارخانه ها در صنعت شیشه، مجهز به استانداردها هستند و نکته ای باید در نظر داشته باشید این است که تقاضا برای استاندارد OPC UA به بازار هدف بستگی دارد که در آسیا میزان استفاده از این استانداردها کمتر می باشد. همکاری تنها زمانی امکان پذیر است که ماشین ها و تمامی سیستم ها بتوانند مجهز به استانداردها شوند.

به همین خاطر، نرم افزارهای مشترکی در میان تولیدکنندگان صنعت شیشه قرار داده می شود تا همگی هدف کاری مشترک را دنبال کنند. هم چنین بر روی پردازش شیشه های مسطح نیز باید کار شود و مشخصات آن در مدیریت تولید نیز اعمال گردد. با داشتن این استانداردها و ارتباط ها دیگر نیاز نیست نگران نحوه برقراری ارتباط باشیم و به اهداف مان نزدیک تر خواهیم شد.

طلوع نسل جدیدی از استاندارد در صنعت شیشه9137

مزیت استاندارد OPC UA در صنعت شیشه

اگر بتوانیم استانداردهای OPC UA را به صنعت شیشه وارد کنیم، می توانیم سرمایه گذاری های عظیم تری را داشته باشیم و در زمان و هزینه ها صرفه جویی کنیم. تولیدکنندگان نیز موظف اند که تولید خود را با سفارشات جدید و در اندازه های متفاوت و البته در بازه زمانی کوتاه تر روانه بازار کنند. در این شرایط، هر گونه برنامه نویسی دستی نیز حذف می شود و درصد خطا به طرز چشمگیری کاهش خواهد یافت. از طرفی، ادغام ماشین آلات و قطعات در خط تولید بسیار راحت تر انجام می شود و کارایی کارخانه افزایش خواهد یافت.

روند دیجیتالی شدن باید مدیریت شود

در حال حاضر استفاده از استاندارد OPC UA قطعه کوچکی از پازل است و نیاز است که در همه ابعاد صنعت شیشه اعمال شود و دیجیتالی شدن باید مدیریت گردد. این موضوع باید برای همه جا بیفتد که استاندارد OPC UA چه مزایایی را به همراه دارد. استانداردسازی باعث می شود تا ارتباط نزدیکی میان تولیدکنندگان و کاربران ایجاد شود و این بزرگ ترین مزیت برای زنجیره های تامین به حساب می آید. انتظار می رود تا چند سال آینده، این استانداردها در تمام بخش های صنعت شیشه اعمال شده باشد.