دسامبر 2018

پنجره های هوشمند smart window

پنجره‌های هوشمند smart window

پنجره‌های هوشمند smart window جدید در نور خورشید تیره می‌شوند- و همزمان برق تولید می‌کنند به لطف خانواده‌ی نوظهوری از مواد بلورین به نام پرووسکیت، انرژی خورشیدی در سال‌های اخیر دستخوش انقلابی شده است. در حال حاضر، پرووسکیت‌ها پنجره‌ها را متحول کرده‌اند، آنها را در روزهای سرد سال شفاف نگاه می‌دارند، اما آنها را در …

پنجره‌های هوشمند smart window ادامه »

هاب خانه‌ی هوشمند smart home

هاب خانه‌ی هوشمند smart home

  هاب خانه‌ی هوشمند smart home (مرکز اتوماسیون منزل):یک هاب خانه‌ی هوشمند سخت‌افزار یا نرم‌افزاریست که دستگاه‌ها را روی یک شبکه‌ی اتوماسیون منزل نصب می‌کند و ارتباط میان آنها را کنترل می‌کند. هاب‌های خانه‌ی هوشمند smart home، که بطور محلی بهم متصل هستند یا به یک ابر وصل هستند، برای آن دسته از دستگاه‌های اینترنت …

هاب خانه‌ی هوشمند smart home ادامه »