می 2019

راه‌حل‌های تجاری مدیریت ساختمان

راه‌حل‌های تجاری مدیریت ساختمان

راه‌حل‌های تجاری و تامین بودجه  سیستم مدیریت ساختمان : به محض اینکه طرح تجاری برای بروزرسانی یک BMS توسعه یافت، باید راه‌حل‌های تجاری و تامین بودجه  سیستم مدیریت ساختمان مد نظر قرار گیرد. حفظ و نگهداری سیستم ضروریست، خصوصا اگر مزایای یک BMS مدرن باید شناسایی شود و در نتیجه در این بخش به عنوان …

راه‌حل‌های تجاری مدیریت ساختمان ادامه »

سیستم مدیریت ساختمان چیست

سیستم مدیریت ساختمان چیست

سیستم مدیریت ساختمان چیست؟ سیستم‌های مدیریت ساختمان سیستم‌های مصرف انرژی را در یک ساختمان مانند HVAC، نورپردازی، سیستم‌های آتش و سیستم‌های ایمنی کنترل و نظارت می‌کنند. هدف از یک BMS حفظ راحتی ساکنین و اطمینان از ایمنی و در عین حال ارائه‌ی بهره‌وری انرژی و هزینه‌های عملیاتی پایین‌تر است. عملیات صحیح یک BMS برای عملکرد …

سیستم مدیریت ساختمان چیست ادامه »