جولای 2023

تصویر-انواع-سیستم-های-اطفاء-حریق-هوشمند-8494

انواع سیستم های اطفاء حریق هوشمند

انواع سیستم های اطفاء حریق هوشمند چیست؟ سیستم اعلام حریق هوشمند چگونه کار می کند؟ ایمنی در برابر آتش در تمام ساختمان ها، به ویژه بیمارستان ها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی ضروری است.

تصویر-پارکینگ-هوشمند-8796

پارکینگ هوشمند

پارکینگ هوشمند چیست؟ هم پارکینگ و هم ازدحام ترافیک، منابع ثابت ناامیدی رانندگان در اکثر شهرهای سراسر جهان هستند. از آنجایی که شهرها به دنبال پیاده‌سازی فناوری‌های جدید در رقابت برای ستاره شدن شهر ….

تصویر-حمام-دوش-با-شیشه-هوشمند-9955

حمام دوش با شیشه هوشمند

حمام دوش با شیشه هوشمند چه مزایایی دارد؟ به دنبال راه حل جایگزینی برای حفظ حریم خصوصی برای شیشه های مات استاندارد حمام هستید؟ حمام دوش با شیشه هوشمند، جایی است که می‌توان حریم خصوصی …