شیشه هوشمند

شیشه هوشمند الکتروکرومیک

شیشه ها مواد و متریال بسیار فوق العاده ای هستند و ساختمان ها بدون وجود آن ها تاریک، سرد و بی روح خواهد بود. اما با این وجود، مقدار قابل توجهی انرژی و حرارت از راه پنجره ها و شیشه ها هدر می رود، بی آن که شما متوجه شوید. به طور مثال، در روزهای …

شیشه هوشمند الکتروکرومیک ادامه »