امکانات جدید در طراحی نمای ساختمان0006

امکانات جدید در طراحی نمای ساختمان

چاپ سه بعدی قطعات چند سالی است که پیمانکاران ساختمانی به دنبال روش های جایگزین ساخت و ساز و قطعات آن هستند. یکی از روش های جذاب و جایگزین، پرینت یا چاپ سه بعدی است که در حال حاضر کارآمد و موثر در نظر گرفته شده است و در بسیاری از کشورها اجرا می شود. …

امکانات جدید در طراحی نمای ساختمان ادامه »