انواع پنجره در معماری داخلی

انواع پنجره در معماری داخلی

پنجره یکی از اجزای جدایی ناپذیر معماری است که نه تنها زیبایی نما را به همراه دارد، بلکه امکان استفاده از نور طبیعی و به گردش در آمدن هوا را نیز فراهم می کند. یکی از موارد مهمی که در طول ساخت یک بنا به آن اهمیت داده می شود، این است که چه تعداد …

انواع پنجره در معماری داخلی ادامه »