صنعت شیشه نمی تواند به سادگی و بدون استفاده از لیزر موفق عمل کند و خوشبختانه از آن جایی که تکنولوژی لیزر، مقرون به صرفه و کم هزینه است، از نظر اقتصادی مورد قبول می باشد0003

استفاده از لیزر در صنعت شیشه

صنعت شیشه نمی تواند به سادگی و بدون استفاده از لیزر موفق عمل کند و خوشبختانه از آن جایی که تکنولوژی لیزر، مقرون به صرفه و کم هزینه است، از نظر اقتصادی مورد قبول می باشد. یکی از مثال های کاربرد لیزر، در پردازش شیشه های بسیار نازک در نمایشگرهاست که اغلب نمی توان این …

استفاده از لیزر در صنعت شیشه ادامه »