نحوه ذخیره انرژی با شیشه هوشمند

نحوه ذخیره انرژی با شیشه هوشمند

نحوه ذخیره انرژی با شیشه هوشمند چگونه است؟مطالعات زیادی برای یافتن روش‌های ذخیره انرژی صورت گرفته و نیاز به ذخیره انرژی باعث شده تا انواع جدیدی از پنجره‌های شیشه‌ای در ساختمانها به‌ کار برده شود. این تکنـــولوژی کاربردهای فراوانی دارد، به عنوان مثال شیشه ای را تصور کنید که قابلیت تغییــــر از حـالت شفـاف به …

نحوه ذخیره انرژی با شیشه هوشمند ادامه »