تصویر-سرمایش-و-گرمایش-هوشمند-8979

سرمایش و گرمایش هوشمند

سرمایش و گرمایش هوشمند فناوری است که به صاحبان خانه و مشاغل اجازه می دهد تا از راه دور دمای محیط های داخلی خود را از طریق یک ترموستات هوشمند کنترل کنند.