سیستم مدیریت ساختمان چیست

سیستم مدیریت ساختمان چیست

سیستم مدیریت ساختمان چیست؟ سیستم‌های مدیریت ساختمان سیستم‌های مصرف انرژی را در یک ساختمان مانند HVAC، نورپردازی، سیستم‌های آتش و سیستم‌های ایمنی کنترل و نظارت می‌کنند. هدف از یک BMS حفظ راحتی ساکنین و اطمینان از ایمنی و در عین حال ارائه‌ی بهره‌وری انرژی و هزینه‌های عملیاتی پایین‌تر است. عملیات صحیح یک BMS برای عملکرد …

سیستم مدیریت ساختمان چیست ادامه »