شیشه هوشمند خود تمیز شونده

شیشه هوشمند خود تمیز شونده شیشه هوشمند خود تمیز شونده به شیشه هایی گفته می شود که سطح شان تمیز باقی می ماند. در ساخت این شیشه ها از نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم استفاده می شود که خاصیت ضد لک دارند و در تعداد دفعات و هزینه های تمیز کردن صرفه جویی خواهد شد. …

شیشه هوشمند خود تمیز شونده ادامه »