شیشه ساتینا

شیشه ساتینا

شیشه ساتینا چیست؟ صنعت شیشه، یکی از پیچیده ترین صنایع است و تکنولوژی ساخت آن بسیار متنوع تر از قبیل شده، به گونه ای که هر روز با انواع مختلفی از شیشه ها در سازه های گوناگون روبرو هستیم. ذات شیشه این گونه است که می تواند نور را به خوبی از خود عبور بدهد …

شیشه ساتینا ادامه »