شیشه سوپر کلیر

شیشه سوپر کلیر

شیشه که از دیرباز تاکنون مورد استفاده قرار گرفته، ماده ای است که ذاتا شفاف است، اما شیشه های معمولی دارای یک سری ناخالصی هایی هستند و اقدامات بسیاری بر روی شیشه ها انجام شده تا علاوه بر افزایش زیبایی، از میزان ناخالصی شان کاسته شود و شفافیت بیشتری داشته باشند. شیشه سوپر کلیر یکی …

شیشه سوپر کلیر ادامه »