شیشه-هوشمند-مات-شونده-8484

شیشه هوشمند مات شونده

شیشه هوشمند مات شونده (Smart Matte Glass) یک نوع شیشه هوشمند است که قابلیت تغییر در روشنایی را دارد. وقتی که مات شود، شبیه به یک سطح مات یا بدون شفافیت می‌شود