شیشه هوشمند SPD

شیشه هوشمند SPD شیشه هوشمند (Smart Glass)، تکنولوژی نوآورانه ای در صنعت شیشه است که با اعمال نور، حرارت و برق تغییر حالت می دهد و می تواند میزان انتقال نور را تحت کنترل در بیاورد. طراحی این شیشه ها به این صورت است که میزان شفافیت در درجات مختلفی تغییر می کند، به گونه …

شیشه هوشمند SPD ادامه »