مزایای شیشه های هوشمند

مزایای شیشه های هوشمند

مزایای شیشه های هوشمند چیست؟حتی اگر شیشه هوشمند شفاف نباشد (در حالت خاموش)، انتقال نور از شیشه بسیار عالی است. پنجره هوشمند در حالت خاموش مانند شیشه شفاف اجازه عبور نور را میدهد . درست مثل شیشه سندبلاست، اشیاء پشت فیلم PDLC دیده نمی شود، اما نور وجود دارد. اگر آن بر روی پنجره و …

مزایای شیشه های هوشمند ادامه »