پنجره های هوشمند smart window

پنجره‌های هوشمند smart window

پنجره‌های هوشمند smart window جدید در نور خورشید تیره می‌شوند- و همزمان برق تولید می‌کنند به لطف خانواده‌ی نوظهوری از مواد بلورین به نام پرووسکیت، انرژی خورشیدی در سال‌های اخیر دستخوش انقلابی شده است. در حال حاضر، پرووسکیت‌ها پنجره‌ها را متحول کرده‌اند، آنها را در روزهای سرد سال شفاف نگاه می‌دارند، اما آنها را در …

پنجره‌های هوشمند smart window ادامه »