کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها

کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها

کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها چگونه است؟حدود یک سوم انرژی یک ساختمان از طریق پنجره ها هدر می رود. به همین دلیل تلاش برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها بر روی پنجره ها متمرکز شده است. مطالعات زیادی برای یافتن روش‌های ذخیره انرژی صورت گرفته و نیاز به ذخیره انرژی باعث شده تا …

کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها ادامه »