تصویر-کنترل-شیشه-هوشمند-با-فناوری-هوشمند-4353

کنترل شیشه هوشمند با فناوری هوشمند

شیشه‌های هوشمند که به عنوان پنجره‌های هوشمند یا شیشه‌های حریم خصوصی نیز شناخته می‌شوند، یک فناوری نوآورانه است که اجازه می‌دهد شفافیت شیشه در صورت تقاضا تغییر یابد. با اعمال جریان الکتریکی، شیشه‌های هوشمند