گرایشات مهندسی در نمای ساختمان ها0001

گرایشات مهندسی در نمای ساختمان ها

ساخت و سازها در سال های پیش رو و به دلیل تغییرات آب و هوایی، کاهش منابع و انتقال انرژی باید تغییرات اساسی داشته باشند. پایداری، استاندارد سازی مواد و متریال، ایجاد فضای دو بعدی و سه بعدی، استفاده از شیشه هوشمند از جمله مواردی هستند که باید به آن ها پرداخته شود و کلید …

گرایشات مهندسی در نمای ساختمان ها ادامه »