گلس برد

گلس برد

  گلس برد گلس برد یا وایت برد شیشه ای، تخته شیشه ای است که جایگزین وایت بردهای قدیمی شده و مقاومت شیشه به کار رفته در آن به مراتب بیشتر از شیشه های معمولی می باشد. این روزها بسیاری از شرکت ها و مراکز آموزشی از این وایت برد برای نوشتن اهداف و برنامه …

گلس برد ادامه »