تاریخچه شیشه هوشمند

تاریخچه شیشه هوشمند

تاریخچه شیشه هوشمند چیست؟مایع پراکنده (PDLC) متعلق به یک کلاس از تکنولوژی های الکتریکی، فوتونی و حرارتی است که به عنوان  شیشه هوشمند شناخته می شوند. این تکنولوژی ها عمدتا شامل فناوری PDLC ، دستگاه ذرات معلق (SPD)،الکتروکرومیک (EC)، ترموکرومیک (TC) فتوکرومیک (PC)، ترموتروپیک (TT) و چندین (میکرو پرده و نانوبلورها) هستند. تکنولوژی  PDLC  : …

تاریخچه شیشه هوشمند ادامه »