تصویر-امنیت-خانه-هوشمند-5647

امنیت خانه هوشمند

امنیت خانه هوشمند چقدر است؟ پیش بینی می شود تعداد خانه های هوشمند در سراسر جهان تا سال آینده به 478.2 میلیون افزایش یابد. یکی از بزرگترین جاذبه های فناوری خانه های هوشمند استفاده از دستگاه های متصل به اینترنت برای ایمن سازی