خانه ها هوشمندتر می شوند

خانه ها هوشمندتر می شوند

خانه ها هوشمندتر می شوند: “خانه ها هوشمندتر می شوند“، “همه چیز را می توان با یک دستگاه کنترل کرد” یا “دیگر نیازی به انجام کاری دیگر ندارند” . این پاسخ های معمولی به این سؤال است:” دقیقا به چه فکر می کنید وقتی یک خانه هوشمند را تصور می کنید؟” همانطور که شما می …

خانه ها هوشمندتر می شوند ادامه »