سیستم فوتولتاییک

سیستم فوتولتائیک (پنل خورشیدی)

استفاده از سیستم یکپارچه فوتولتائیک (پنل های خورشیدی)، یکی از خاص ترین ویژگی های معماری تا به امروز بوده است که اهداف اقلیمی و استقلال از انرژی فسیلی و واردات سوخت در آینده به این معناست که تولید برق پایدار از طریق این سیستم می تواند به یک بازار انبوه تبیدل شود. مطالعات نشان می …

سیستم فوتولتائیک (پنل خورشیدی) ادامه »