هوشمند سازی شیشه خودرو

هوشمند سازی شیشه خودرو

  هوشمند سازی شیشه خودرو با افزایش محبوبیت استفاده از شیشه های هوشمند، استفاده از این تکنولوژی در صنایع مختلف از جمله صنعت خودروسازی مورد استقبال قرار گرفته است. شیشه هوشمند با شیشه های قابل تعویض، نسل جدیدی از شیشه است که امکان تغییر حالت شیشه از شفاف به مات را برای کاربر و تنها …

هوشمند سازی شیشه خودرو ادامه »