هوشمند سازی شیشه خودرو

هوشمند سازی شیشه خودرو

شیشه هوشمند الکتروکرومیک در خودروسازی از شیشه هوشمند الکتروکرومیک می توان در سقف و شیشه های خودروها استفاده کرد که این شیشه ها از پنج لایه مختلف بسیار نازک تشیکل شده اند که رسانای جریان الکتریکی و هدایت کننده یونی هستند. زمانی که بار الکتریکی به شیشه اعمال می شود، یون های لیتیوم از یک …

هوشمند سازی شیشه خودرو ادامه »