هر چه در پنجره هوشمند اتفاق می افتد

هر چه در پنجره هوشمند اتفاق می افتد

هر چه در پنجره هوشمند اتفاق می افتد، در حدود دو دهه قبل، مقاله ای در شیکاگو تریبون با عنوان «هر چه در پنجره هوشمند اتفاق می افتد» چاپ شد. امروزه این وعده که برخی شیشه ها می تواند از حالت کاملا مات به حالت شفاف تبدیل شود، به حقیقت پیوسته و به شکل وسیعی …

هر چه در پنجره هوشمند اتفاق می افتد ادامه »