محیط‌های فشرده و معماری نوآورانه

محیط‌های فشرده و معماری نوآورانه

منظور از محیط‌های فشرده و معماری نوآورانه چیست؟محیط‌های فشرده ، معماری نوآورانه را دوباره تعریف می‌کنند و به افراد امکان می‌دهند در مکان مدنظرشان زندگی کنند. روش‌های هوشمندانه‌ی کمتری برای ایجاد فضاهای خرد وجود دارد و شیشه هوشمند یکی از آنهاست. شیشه‌ی کریستال مایع مزایای بی‌انتهایی برای ساکنان، صاحبان کسب‌وکار و بیماران در منازل، دفاتر، …

محیط‌های فشرده و معماری نوآورانه ادامه »