تصویر-هوشمند-سازی-بیمارستان-8523

هوشمند سازی بیمارستان

با هوشمندسازی بیمارستان، تمام فرایند ها در بیمارستان هوشمند از پذیرش گرفته تا تصویربرداری با استفاده از هوش مصنوعی، اینترنت اشیا…