پارکینگ هوشمند چیست

تصویر-پارکینگ-هوشمند-8796

پارکینگ هوشمند

پارکینگ هوشمند چیست؟ هم پارکینگ و هم ازدحام ترافیک، منابع ثابت ناامیدی رانندگان در اکثر شهرهای سراسر جهان هستند. از آنجایی که شهرها به دنبال پیاده‌سازی فناوری‌های جدید در رقابت برای ستاره شدن شهر ….

تصویر-سیستم-مدیریت-پارکینگ-هوشمند-8943

سیستم مدیریت پارکینگ هوشمند

سیستم مدیریت پارکینگ هوشمند ، کنترل و مدیریت قابل اعتماد پارکینگ ها و محصولات پارکینگ هوشمند را از طریق یک رابط کاربر پسند امکان پذیر می کند. سیستم مدیریت پارکینگ به فناوری های نوآورانه ای اشاره دارد که راه حل هایی را در