پنجره‌های هوشمند smart window

پنجره‌های هوشمند smart window

پنجره‌های هوشمند smart window جدید  کدامند؟پنجره‌های هوشمند جدید در نور خورشید تیره می‌شوند و همزمان برق تولید می‌کنند به لطف خانواده‌ی نو ظهوری از مواد بلورین به نام پرووسکیت، انرژی خورشیدی در سال‌ های اخیر دستخوش انقلابی شده است. در حال حاضر، پرووسکیت‌ ها پنجره‌ها را متحول کرده‌اند، آنها را در روزهای سرد سال شفاف نگاه …

پنجره‌های هوشمند smart window ادامه »