هاب خانه‌ی هوشمند smart home

هاب خانه‌ی هوشمند smart home

  هاب خانه‌ی هوشمند smart home (مرکز اتوماسیون منزل):یک هاب خانه‌ی هوشمند سخت‌افزار یا نرم‌افزاریست که دستگاه‌ها را روی یک شبکه‌ی اتوماسیون منزل نصب می‌کند و ارتباط میان آنها را کنترل می‌کند. هاب‌های خانه‌ی هوشمند smart home، که بطور محلی بهم متصل هستند یا به یک ابر وصل هستند، برای آن دسته از دستگاه‌های اینترنت …

هاب خانه‌ی هوشمند smart home ادامه »